Arrimaha qoyska dhibaato ma ka qabtaa? Sida xallinta arrimaha furiinka ku aadan, xanaanaynta ama masruufka? Waxaad heli kartaa xeerka qoyska qeybtiisa looga hadlaayo shuruucda xuquuqda dumarka oo si sahlan ugu qoran af [Soomaali].

 1. Siyaabaha kale ee lagu Xallin karo Khilaafaadka iyo Xeerka Qoyska wuxu ka qabo
 2. Badbaadada Caruurta iyo Xeerka Qoyska
 3. Masruufka Caruurta
  In 2017, there are new changes in law affecting people who are receiving child support payments and social assistance benefits. A revised booklet will be available soon.
 4. Xeerka qoyska iyo kan Dambiyada
 5. Xannaanaynta iyo ka Warqabka Caruurta
 6. Heshiisyada Qoyska
 7. Gar-qaadida Xeerka Qoyska
 8. Xeerka Qoyska sida uu u quseeyo dumarka Soo galootiga ah, kuwa Qaxooyiga ah iyo kuwa aan Sharciga lahayn
 9. Sidii aad u heli lahayd cid kaa caawinta dhibaatada xeerka qoyska
 10. Sharciga Xeerka Qoyska sida uu u Qaybiyo Hantida reerka
 11. Guurka iyo furidda
 12. Masruufka Sayga
 
 FAMILY LAW FOR WOMEN IN ONTARIO, CANADA
This page is meant to give you a basic understanding of legal issues. It is not a substitute for individual legal advice and assistance. If you are dealing with family law issues, get legal advice as soon as possible to protect your rights. Unfortunately, FLEW is not able to provide individual legal assistance.

For more information about how to find and pay for a family law lawyer, see our page on “Finding Help with your Family Law Problem”.

Last updated: January 2017

The views expressed in these materials are the views of FLEW and do not necessarily reflect those of the Province.

 


Arrimaha qoyska dhibaato ma ka qabtaa? Sida xallinta arrimaha furiinka ku aadan, xanaanaynta ama masruufka? Waxaad heli kartaa xeerka qoyska qeybtiisa looga hadlaayo shuruucda xuquuqda dumarka oo si sahlan ugu qoran af [Soomaali].

 1. Siyaabaha kale ee lagu Xallin karo Khilaafaadka iyo Xeerka Qoyska wuxu ka qabo
 2. Badbaadada Caruurta iyo Xeerka Qoyska
 3. Masruufka Caruurta
  In 2017, there are new changes in law affecting people who are receiving child support payments and social assistance benefits. A revised booklet will be available soon.
 4. Xeerka qoyska iyo kan Dambiyada
 5. Xannaanaynta iyo ka Warqabka Caruurta
 6. Heshiisyada Qoyska
 7. Gar-qaadida Xeerka Qoyska
 8. Xeerka Qoyska sida uu u quseeyo dumarka Soo galootiga ah, kuwa Qaxooyiga ah iyo kuwa aan Sharciga lahayn
 9. Sidii aad u heli lahayd cid kaa caawinta dhibaatada xeerka qoyska
 10. Sharciga Xeerka Qoyska sida uu u Qaybiyo Hantida reerka
 11. Guurka iyo furidda
 12. Masruufka Sayga
 
 
FAMILY LAW FOR WOMEN IN ONTARIO, CANADA
This page is meant to give you a basic understanding of legal issues. It is not a substitute for individual legal advice and assistance. If you are dealing with family law issues, get legal advice as soon as possible to protect your rights. Unfortunately, FLEW is not able to provide individual legal assistance.

For more information about how to find and pay for a family law lawyer, see our page on “Finding Help with your Family Law Problem”.

Last updated: January 2017